Ład korporacyjny

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki

Zarząd:

  • 100% członków Zarządu Spółki to mężczyźni; 
  • kobiety stanowią 0% członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza:

  • 100% członków Rady Nadzorczej spółki to mężczyźni; 
  • kobiety stanowią 0% członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kariera

Dywersyfikacja działalności stwarza nam możliwość współpracy ze specjalistami wielu branż i segmentów rynku. Pracownicy naszych spółek nieustannie wymieniają się wzajemnymi doświadczeniami i uczą nowych umiejętności. W efekcie udaje nam się wypracowywać rozwiązanie momentami nietypowe, ale zawsze skuteczne!

 

Kadra wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. to specjaliści wszechstronni, o szerokich horyzontach w spojrzeniu na biznes. Jeśli jesteś taki jak oni i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij aplikację na adres kadry@immobile.com.pl