R2004 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe