P2006 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe