P2006 - półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe