R2007 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe