1H2008 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe