1H2008 - półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe