R2008 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe