1H2009 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe