1H2009 - półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe