1H2010 - półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe