1H2011 - półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe