R2011 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe