3Q2013 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe