R2013 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe