3Q2014 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe