3Q2014 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe