R2014 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe