R2015 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe