1H2017 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe