1Q2017 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe