R2021 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe