R2023 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe