1Q2024 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe