1Q2024 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe